شماره‌ی ثبت156/1
نام سندايين زندگي- ج.1
مؤلفسيد مهدي شجاعي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرسازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت