شماره‌ی ثبت315/2
نام سنداصول حسابداري 1 - ج.2
مؤلفچارلزهورن گرن - والتر هاريسون - مايكل رابينسون
مترجمايرج نوروش غلامرضا كرمي
موضوع اصلیپايان نامه
ناشركتاب نو
سال انتشار1392 27
وضعیت ظاهری
شابک978-964-2691-05-05
رده‌بندی کنگرهHF5365/ه9الف6 1386
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت14800 تومان