شماره‌ی ثبت381/4
نام سنداصول حسابداري 2- ج.4
مؤلفجمشيد اسكندري
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرفرشيد
سال انتشار1390
وضعیت ظاهری
شابک978-600-91665-2-7
رده‌بندی کنگرهHF5655/ف2 الف 5216 1389
رده‌بندی دیوئی657/046076
موضوعات
مجلد6
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000