شماره‌ی ثبت423
نام سندحسابداري پيشرفته 2
مؤلفعلي سعيدي مجيد عظيمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشركتاب نو
سال انتشار1389 3
وضعیت ظاهری
شابک964-92584-7-7
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت89000