شماره‌ی ثبت419/2
نام سندحسابداري ميانه 1- ج.2
مؤلفمهدي مشكي - مقدم
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک978-964-387-861-0
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت93000