شماره‌ی ثبت417
نام سندحسابداري ميانه 2 جلد
مؤلفدونالد اي - كي سو جري جي - وي گانت
مترجمعلي پارسيان
موضوع اصلیحسابداري
ناشرآژنگ
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک964-7893-22-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000