شماره‌ی ثبت317
نام سنداموزش و راهنماي اصول حسابداري يك
مؤلفمحمود ولي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرائين روز يگانه مهر
سال انتشار1388 سوم
وضعیت ظاهری
شابک978-964-954-0283
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت5500 تومان