شماره‌ی ثبت316
نام سندحسابداري مالياتي و قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه96
مؤلفمحمد علي دعائي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1381 1
وضعیت ظاهری
شابک964-6327-93-1
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت23000ريال