شماره‌ی ثبت389
نام سندحسابداري صنعتي
مؤلففاطمه صراف
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرتدبير
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک964-6504-65-5
رده‌بندی کنگرهhf5660/ز 5 الف 9
رده‌بندی دیوئی460/385
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت22000