شماره‌ی ثبت388
نام سندحسابداري بهاي تمام شده
مؤلففاطمه صراف
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرنخل داتش
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-6948-59-6
رده‌بندی کنگرهhf5686/ق9 ص36
رده‌بندی دیوئیم84-45241
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت48000