شماره‌ی ثبت370/3
نام سنداصول حسابداري 2- ج.3
مؤلفچارلز هورن كرن والتر هريسون مايكل رابينسون
مترجمايرج نوروش غلام رضا كرمي
موضوع اصلیحسابداري
ناشرصفار
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک978-964-388-450-5
رده‌بندی کنگره563/ه 9الف 63 1393hf
رده‌بندی دیوئی657
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت290000