شماره‌ی ثبت363
نام سنداصول حسابداري يك
مؤلفدكتر حميد حقيقت - قائمي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرشركت چاپ و نشركتاب هاي درسي ايران
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک964-05-0947-7
رده‌بندی کنگره359/76
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت