شماره‌ی ثبت358
نام سنداصول حسابداري (1)
مؤلفچارلزهورن گرن - والتر هاريسون - مايكل رابينسون
مترجمايرج نوروش - غلامرضا كرمي
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات كتاب نو
سال انتشار1384 مرداد
وضعیت ظاهری
شابک964-91217-1-4
رده‌بندی کنگره6 الف 9 ه / 5635 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت68000