شماره‌ی ثبت99
نام سندبه كار گيري اكسل در حسابداري
مؤلفمسود مير سميعي
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرترمه
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت