شماره‌ی ثبت98
نام سنداموزش گام به گام net.#c
مؤلفعين اله جعفرنژاد قمي
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرعلوم رايانه
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت