شماره‌ی ثبت92/1
نام سندفرهنگ اصطلاحات كامپيوتر وشبكه هاي كامپيوتري- ج.1
مؤلفناصر آريا
مترجم
موضوع اصلیعلوم رايانه
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1372
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت