شماره‌ی ثبت88
نام سندشفاي كودك درون
مؤلفلوسيا كاپا چيونه
مترجمگيتي خوشدل
موضوع اصلیروان شناسي
ناشرنشر پيكان
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت