شماره‌ی ثبت255
نام سندبينوايان
مؤلفويكتور هوگو
مترجممحسن سليماني
موضوع اصلیداستان
ناشرافق
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت