شماره‌ی ثبت253
نام سندآدمكش ها
مؤلفچارلز بوكفسكي
مترجمغلامرضا صراف
موضوع اصلیداستان
ناشرنيماژ
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت