شماره‌ی ثبت246
نام سندبار ديگر شهري كه دوست مي داشتم
مؤلفنادر ابراهيمي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرروزبهان
سال انتشار1345
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت