شماره‌ی ثبت236/1
نام سندپشت اين پرچين آبي- ج.1
مؤلفحمداله رجايي بهبهاني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرزرينه
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت