شماره‌ی ثبت231
نام سندمرد تكثير شده
مؤلفژوزه ساراماگو
مترجمعبدالرضا روز خوش
موضوع اصلیداستان
ناشرروزگار
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت