شماره‌ی ثبت225
نام سندناتور دشت
مؤلفجي.دي .سلينجر
مترجممحمد نجفي
موضوع اصلیداستان
ناشرنيلا
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت