شماره‌ی ثبت215
نام سندنسرين
مؤلفنسرين قديري
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرشادان
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت