شماره‌ی ثبت26
نام سندآريانا
مؤلففهيمه رحيمي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرچكاوك
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت