شماره‌ی ثبت25
نام سندپائولا
مؤلفايزابل آلنده
مترجممريم بيات
موضوع اصلیداستان
ناشرنشر علم
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت