شماره‌ی ثبت21/2
نام سندنفخ صور- ج.2
مؤلفمهري ركاب طلايي.سيد فاضل مقدسي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرانتشار مطهر
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت