شماره‌ی ثبت149
نام سندتفسير آيات در خطابه غدير
مؤلفحسين ضرابي مقدم
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشراستوار
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت