شماره‌ی ثبت146
نام سندهجرت وجهاد
مؤلفشهيدمرتضي مطهري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرصدرا
سال انتشار1360
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت