شماره‌ی ثبت141
نام سندطعم مرگ
مؤلفمهدي فربودي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرديوان
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت