شماره‌ی ثبت136
نام سنداصوا فلسفه وروش رئاليسم جلد 5
مؤلفعلامه سيد محمد حسين طباطبايي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرصدرا
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت