شماره‌ی ثبت134
نام سندمبارزه با گناه
مؤلفايت الله سيد هاشم رسولي محلاتي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرشميم ياس ولايت
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت