شماره‌ی ثبت128
نام سند ترجمه صحيفيه مباركه سجاديه
مؤلف
مترجمحسن ثقفي تهراني
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات هاد
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت