شماره‌ی ثبت114
نام سندانقلاب اسلامي ايران
مؤلفجمعي از نويسندگان
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمعارف
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت