شماره‌ی ثبت691
نام سندمفاهيم استراتژيك در اقتصاد نوين تجارت الكترونيك و اينترنت
مؤلفعلي مستاجران
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت