شماره‌ی ثبت647/2
نام سندتقلب و فساد مالي- ج.2
مؤلفنايجل اير و مارتين سموكيوك
مترجمامير پوريا نسب
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرحساب افزار
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت