شماره‌ی ثبت675
نام سنداقتصاد خرد
مؤلفنادر مهرگان
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنورعلم
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت