شماره‌ی ثبت666
نام سنداصلاح سياستهاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه
مؤلفآن كروگر
مترجمدكتر نادر حبيبي. دكتر محمد طبيبيان .دكتر غلامعلي فرجادي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي وتوسعه
سال انتشار1374
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت