شماره‌ی ثبت653
نام سندمباني نرخ گذاري \(جلد دوم)
مؤلفجف ورنر .كلادين مادلين
مترجممحسن قره خاني . فاطمه نصيري
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپزوهشكده بيمه
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت