شماره‌ی ثبت635
نام سندآزاد سازي خصوصي سازي ،رقابت پذيريو ارتباطات
مؤلفغلامحسين عبيري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر ايدن
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت