شماره‌ی ثبت617
نام سندراهبرد هاي اقتصادي
مؤلفكسري صادقي زاده
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرشوراي عالي انقلاب فرهنگي
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت