شماره‌ی ثبت69
نام سنداقتصاد مديريت
مؤلفتيموتي.سي.جي.فيشر-رابرت جي.واشيك
مترجمدكتر شهرزاد برومند
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپژوهشكده امور اقتصادي
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت