شماره‌ی ثبت578
نام سندمديريت نظام هاي حقوق و دستمزد
مؤلفانجلا ام.بووي
مترجممحمد صائبي
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركز اموزش مديريت دولتي
سال انتشار1369
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت