شماره‌ی ثبت577
نام سندآيين مديريت
مؤلفحسام الدين بيان
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرمركز اموزش مديريت دولتي
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت