شماره‌ی ثبت1864338
نام سنداحوالات پس از مرگ‌: حيات برزخي‌
مؤلفولي‌تبار،مليحه‌،1358-
مترجم
موضوع اصلیبرزخ‌
ناشرساري‌: انديشه قلم‌
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری85ص‌
شابک78-600-90733-6-8
رده‌بندی کنگره1388، 3الف‌8و/، 222/24، BP
رده‌بندی دیوئی44/297
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتمرگ -- جنبه‌هاي قرآني‌
قیـمت