نتايج جستجو: 12 مورد


شماره‌ی ثبتنام سندمؤلفمترجمموضوعرزرو سند
125003 « قنات قصبه گناباد » يك اسطوره [كتاب] - تاريخي رزرو
1581709 آرامش ابدي‌ زكي‌زاده رناني‌، عليرضا، 1354 - بهشت (اسلام‌) رزرو
1655414 آسيب شناسي يك مرگ ( خودكشي ) و تكريم مرگي ديگر ( شهادت‌ط‌لبي ) منصورنژاد، محمد، 1340 - خودكشي -- جنبه‌هاي اجتماعي‌ رزرو
8419515 كارنامه پژوهشي 1380 - 1379 دانشگاه الزهرا(س). معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا -- هيات علمي -- فعاليت‌هاي پژوهشي -- چكيده‌ها.، تحقيق -- ايران -- راهنماها تحقيق -- ايران -- چكيده‌ها طرحهاي پژوهشي --ايران رزرو
8419516 منتخبي‌ از مقالات‌ اولين‌ كنگره‌ بررسي‌ انديشه‌هاي‌ امام‌ خميني‌(س‌) كنگره‌ بررسي‌ انديشه‌هاي‌ اقتصادي‌ امام‌ خميني‌(س‌) (نخستين‌: 1371: تهران‌) خميني‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 1368 - 1279 -- كنگره‌ها خميني‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 1368 - 1279 -- نظريه‌ درباره‌ اقتصاد رزرو
8419517 واژه‌نامه‌ مصور خودرو فارسي‌ - انگليسي‌ =Dictionary of automotive technology persian - English - اتومبيلها -- واژه‌نامه‌ها -- فارسي‌ فارسي‌ -- واژه‌نامه‌ها -- انگليسي‌ رزرو
8419518 « قنات قصبه گناباد » يك اسطوره [كتاب] - رزرو
8419519 آشنايي با روش تحقيق و مرجع‌شناسي [كتاب] : اصطلاحات تحقيق، .... يوسفي‌، حسينعلي‌، 1334 - روش‌شناسي، تحقيق، مراجع -- كتا‌بشناسي رزرو
8419520 از گناباد بژنو: سفرنامه‌ تابنده‌، سلطانحسين‌، 1371 - 1293 رزرو
8419521 تست آرايشگر عروس [كتاب] باستاني، فاطمه‌سادات، 1350 - آرايش -- راهنماي آموزشي، Toilet preparations -- Study and teaching، مو -- آرايش -- آزمون‌ها و تمرين‌ها، Hairdressing -- Examinations, questions, etc رزرو
8419522 مجموعه‌ مقالات‌ هفتمين‌ سمينار بررسي‌ سيره‌ عملي‌ و نظري‌ امام‌ خميني‌(س‌) خرداد 75 سمينار بررسي سيره نظري و عملي امام خميني (س) ( هفتمين : 1375 : تهران) خميني‌، روح‌الله‌، رهبر انقلاب‌ و بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، 1368 - 1279 -- مقاله‌ها و خطابه‌ها، خميني ، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368. -- كنگره‌ها رزرو
8419523 كا. گ‌. ب‌ بارون‌، جان‌، - 1930 Barron, John ميرزابيگي‌، سياوش‌، 1321 - ، كا. گ‌. ب‌ رزرو