نتايج جستجو: 22 مورد


شماره‌ی ثبتنام سندمؤلفمترجمموضوعرزرو سند
1250002 شكوفه‌هاي قرآني گلستان مهد قرآن مبين11 موسسه آموزشي - فرهنگي مهد قرآن مبين تاريخي رزرو
1581709 آرامش ابدي‌ زكي‌زاده رناني‌، عليرضا، 1354 - بهشت (اسلام‌) رزرو
1655414 آسيب شناسي يك مرگ ( خودكشي ) و تكريم مرگي ديگر ( شهادت‌ط‌لبي ) منصورنژاد، محمد، 1340 - خودكشي -- جنبه‌هاي اجتماعي‌ رزرو
1665918 آخرين سخنراني‌ پوش‌، رندي‌ ابراهيمي‌، صديقه (فخار)، 1316 -، مترجم‌ پوش‌، رندي‌ رزرو
1702959 آرامش بعد از ط‌وفان‌ كترال‌، دونالد روي‌، 1946 - م‌ پورآقاسي‌، حسين‌، 1334 - اختلال فشار رواني پس‌آسيبي -- بيماران -- روابط خانوادگي‌ رزرو
1722387 آخرين سخنراني‌ پوش‌، رندي‌ جزايري‌، ارمغان‌، 1353 - ، مترجم‌ پوش‌، رندي‌ رزرو
1864338 احوالات پس از مرگ‌: حيات برزخي‌ ولي‌تبار،مليحه‌،1358- برزخ‌ رزرو
1870118 آخرين دعوت‌ صالحي قاسم‌ مريجي اسد 1355- مرگ‌ رزرو
1898137 ادعاي آنتيگونه‌: خويشاوندي ميان زندگي و مرگ‌ باتلر، جوديت‌ سليمي‌، مهدي‌، 1363- ، مترجم‌ هگل‌، گئورگ ويلهلم فريدريش‌، 1770 - 1831م‌ رزرو
2150529 چگونگي تربيت فرزندان بدون از دست‌ دادن عشق و احترام في، جيم، 1934 - م. Fay, Jim مستي، زهره، 1360 - ، كودكان -- انضباط، رفتار والدين، والدين و كودك رزرو
3521281 سرمايه‌داري و شكوفندگي انسان؟ : داستان غريب توجه به فعاليت و غفلت از مقام كار خاسپر، دي.، 1953 - م. Gasper, D. جان‌محمدي، محمدتقي، 1357 -، سرمايه‌داري -- جنبه‌هاي اجتماعي، بوم‌شناسي انساني رزرو
3547231 حساب ديفرانسيل و انتگرال و رياضيات پايه :‌قابل استفاده براي دانش‌آموزان پيش‌دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسري دانشگاه‌ها - رزرو
3715817 درآمـدي بر تـوسعـه بيـن‌المـلل از منظر رهيـافت تـوسعـه تعـالـي‌بخـش: تاملي در مباني و راهبردهاي پيشرفت گفتمان انقلاب اسلامي ايران -- روابط خارجي -- 1358 - ، ديپلماسي، روابط بين‌المللي، گفتمان -- ايران -- جنبه‌هاي سياسي رزرو
4648738 مجموعه آثار كوثر مبين انتشارات كوثر مبين رزرو
4846482 فرمول رهبري ابوالعلايي‌، بهزاد، 1340 - رزرو
8419510 كيهان‌شناسي‌ قرآني‌: تفسير سوره تكوير نيك‌ سرشت‌ كومله‌، حسين‌ كيهان‌شناسي -- جنبه‌هاي قرآني رزرو
8419511 Middle Eastern home cooking مالوس‌، تس‌ Mallos, Tess آشپزي‌ خاورميانه‌، Quick and easy cookery رزرو
8419512 شكوفه‌هاي قرآني گلستان مهد قرآن مبين موسسه آموزشي - فرهنگي مهد قرآن مبين حافظان قرآن -- سرگذشتنامه، قاريان -- سرگذشتنامه رزرو
8419513 - - رزرو
8419514 ارزيابي‌ رابطه‌ با آمريكا (از ديدگاه‌ اقتصادي‌) دادگر، حسن‌ ايران‌ -- روابط اقتصادي‌ -- ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- روابط اقتصادي‌ -- ايران‌، ايران‌ -- روابط خارجي‌ -- ايالات‌ متحده‌، ايالات‌ متحده‌ -- روابط خارجي‌ -- ايران‌ رزرو
8419515 ارزيابي رابطه با آمريكا (از ديدگاه اقتصادي) دادگر، حسن‌ ايران -- روابط اقتصادي -- ايالات متحده.، ايالات متحده -- روابط اقتصادي -- ايران .، ايران -- روابط خارجي -- ايالات متحده ، ايالات متحده -- روابط خارجي -- ايران رزرو
8419516 درآمدي بر رويكرد توسعه تعالي‌بخش:رهيافتي به الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت ... - توسعه پايدار -- ايران -- مديريت، توسعه پايدار -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام رزرو