شماره‌ی ثبت1581709
نام سندآرامش ابدي‌
مؤلفزكي‌زاده رناني‌، عليرضا، 1354 -
مترجم
موضوع اصلیبهشت (اسلام‌)
ناشرتهران‌: كمال انديشه‌
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری160 ص‌
شابک
رده‌بندی کنگره1388، 4آ8ز/، 222/65، BP
رده‌بندی دیوئی44/297
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سندقفسه 5
یادداشتزندگي پس از مرگ (اسلام‌)
قیـمت