شماره‌ی ثبت4846482
نام سندفرمول رهبري
مؤلفابوالعلايي‌، بهزاد، 1340 -
مترجم
موضوع اصلی
ناشرتهران : سازمان مديريت صنعتي،
سال انتشار 1396.
وضعیت ظاهری216 ص.: جدول.س‌م21/5×14/5 ؛
شابک: 978-600-275-125-6
رده‌بندی کنگره1396، 4ف2الف57/7/، HD،
رده‌بندی دیوئی658/4
موضوعاترهبري، Leadership
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتكتاب حاضر با حمايت مالي شركت ارتباطات مبين‌نت منتشر شده است.
قیـمت150000 ريال