شماره‌ی ثبت4648738
نام سندمجموعه آثار كوثر مبين
مؤلفانتشارات كوثر مبين
مترجم
موضوع اصلی
ناشرقم: كوثر مبين،
سال انتشار 1396.
وضعیت ظاهری120000 ص.
شابک:978-600-97047-0-5
رده‌بندی کنگره1396، 3م757الف3370/، Z،
رده‌بندی دیوئی015/55
موضوعاتكوثر مبين -- فهرست‌ها
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت600000 ريال