شماره‌ی ثبت8419515
نام سندارزيابي رابطه با آمريكا (از ديدگاه اقتصادي)
مؤلفدادگر، حسن‌
مترجم
موضوع اصلیايران -- روابط اقتصادي -- ايالات متحده.، ايالات متحده -- روابط اقتصادي -- ايران .، ايران -- روابط خارجي -- ايالات متحده ، ايالات متحده -- روابط خارجي -- ايران
ناشرتهران: كانون انديشه جوان،
سال انتشار 1388.
وضعیت ظاهری136 ص.
شابک : 978-964-2788-29-3
رده‌بندی کنگره91388الف4ي/، 1586/4، HF،
رده‌بندی دیوئی337/55073
موضوعاتايران -- روابط اقتصادي -- ايالات متحده.، ايالات متحده -- روابط اقتصادي -- ايران .، ايران -- روابط خارجي -- ايالات متحده ، ايالات متحده -- روابط خارجي -- ايران
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشتچاپ قبلي: موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1381.، چاپ دوم.، كتابنامه: ص. 131 - 136؛ همچنين به صورت زير‌نويس.
قیـمت19000 ريال